Импресум

Данни съгласно чл. 5 от TMG

Айлин Плякова

Контакти

Телефон: 0157-3431613
имейл адрес: info@esteworld.de
Разрешаване на спорове

Европейската комисия предоставя платформа за онлайн уреждане на спорове (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Нашият имейл адрес ще откриете по-горе в импресума.

Не сме готови или задължени да участваме в процедура за уреждане на спор пред арбитражен съвет на потребителите.
Отговорност за съдържания

Като доставчик на услуги ние съгласно чл. 7 пар. 1 от TMG сме отговорни за собствените съдържания на тези страници съгласно общите закони. Съгласно чл. 8 до 10 от TMG ние като доставчик на услуги обаче не сме длъжни да следим или според обстоятелствата да проучваме.предоставената или запаметената чужда информация, която сочи за противозаконна дейност.

Задълженията за отстраняване или блокиране на използването на информация съгласно общите закони остават незасегнати от това. Съответната отговорност обаче е възможна едва от момента на научаване за конкретно правно нарушение. При ставане известно на съответните правни нарушения ние незабавно ще отстраним тези съдържания.
Отговорност за линкове

Нашето предложение съдържа линкове към външни уебсайтове на трети страни, върху чието съдържание ние нямаме влияние. Ето защо ние не можем да поемем отговорност за тези чужди съдържания. За съдържанията на свързаните страници винаги е отговорен съответният доставчик или оператор на страниците. Свързаните страници към момента на свързването се проверяват за възможни правни нарушения. Противозаконни съдържания към момента на свързването не са били откриваеми.

Перманентен контрол на съдържанието на свързаните страници обаче без конкретна опорна точка за правонарушение не е възможен. При ставане известно на съответните правни нарушения ние незабавно ще отстраним тези съдържания.
Авторско право

Изготвените от операторите на страницата съдържания и произведения на тези страници са обект на немското авторско право. Размножаването, обработката, разпространяването и всякакъв вид използване извън границите на авторското право изискват писмено съгласие на съответния автор, респ. създател. Изтеглянията и копията на тази страница се разрешават само за частна, некомерсиална употреба.

Доколкото съдържанията на тази страница не са изготвени от оператора, се спазват авторските права на третите лица. По-специално съдържанията от трети лица се обозначават като такива. Ако въпреки това научите за нарушаване на авторско право, ние молим да съобщите за това. При ставане известно на съответните правни нарушения ние незабавно ще отстраним съответните съдържания.

Меню