Декларация за защита на данните

1. Защитата на данните накратко

Общи указания

Следните указания дават прост преглед върху това, какво се случва с Вашите лични данни когато посещавате този уебсайт. Лични данни са всички данни, с които можете да бъдете идентифицирани персонално. Изчерпателна информация по темата за защитата на данните ще получите от включената под този текст наша декларация за защита на данните.

Събиране на данни на този уебсайт

Кой е отговорен за събирането на данни на този уебсайт?

Обработката на данни на този уебсайт става от собственика на уебсайта. Неговите данни за контакт можете да вземете от импресума на този уебсайт.

Как ние събираме Вашите данни?

Вашите данни се събират от една страна, защото Вие ни ги съобщавате. При това може да става дума напр. за данни, които Вие сте въвели във формуляра за контакт.

Други данни автоматично се събират при посещение на уебсайта от нашите IT системи. Това преди всичко са технически данни (напр. Интернет браузър, операционна система или час на извикването на страницата). Събирането на тези данни става автоматично при влизане от Ваша страна на този уебсайт.

За какво използваме Вашите данни?

Част от данните се събират, за да се гарантира безупречното функциониране на уебсайта. Други данни могат да се използват за анализ на Вашето потребителско поведение.

Какви права имате по отношение на Вашите данни?

По всяко време имате право да получавате безплатна информация за произхода, получателя и целта, с която се запаметяват Вашите лични данни. Освен това имате право да поискате корекция или изтриване на тези данни. Относно това и относно допълнителни въпроси по темата за защита на данните можете по всяко време да се обърнете към нас на посочения в импресума адрес. Допълнително имате право да подадете оплакване пред компетентния надзорен орган.

Освен това имате право при определени обстоятелства да поискате ограничаване на обработката на Вашите лични данни. Детайли за това ще получите от декларацията за защита на данните в точка „Право на ограничение на обработката“.

Инструменти за анализ и инструменти на други провайдъри

При посещаването на този уебсайт Вашето поведение при сърфиране може да се оцени статистически. Това става преди всичко с бисквитки и с т.нар. програми за анализ. Анализът на Вашето поведение при сърфиране става по правило анонимно; поведението при сърфиране не може да бъде свързано с Вашата личност.

Можете да възразите срещу този анализ или да го предотвратите чрез неизползването на определени инструменти. Детайлна информация за тези инструменти и за Вашите възможности за възражение ще откриете в следната декларация за защита на данните.

2. Хостинг

Външен хостинг

Този уебсайт се хоства от външен провайдър (хостинг провайдър). Личните данни, които се събират на този уебсайт, се съхраняват на сървърите на хостинг провайдъра. При това може да става дума за IP адреси, искания за контакт, метаданни и данни за комуникация, договорни данни, контактни данни, имена, достъп до уебсайтове и други данни, които се генерират през уебсайт.

Използването на хостинг провайдъра става за целите на изпълнението на договора спрямо нашите потенциални и съществуващи клиенти (чл. 6, ал. 1 б. б от ОРЗД) и в интерес на сигурното, бързо и ефикасно предоставяне на нашето онлайн предложение от професионален провайдър (чл. 6, ал. 1 б. е от ОРЗД).

Нашият хостинг провайдър ще обработва Вашите данни само дотолкова, доколкото това е необходимо за изпълнението на неговите задължения и ще следва нашите инструкции по отношение на тези данни.

Сключване на договор за обработка на поръчка

За да гарантираме съобразената със защита на данните обработка, ние сме сключили договор за обработка на поръчка с нашия хостинг провайдър.

3. Общи указания и задължителна информация

Защита на данните

Собствениците на тези страници приемат много насериозно защитата на Вашите лични данни. Ние третираме Вашите лични данни поверително и съгласно законовите предписания за защита на данните, както и съгласно настоящата декларацията за защита на данните.

Когато използвате този уебсайт, се събират различни лични данни. Личните данни са данните, с които можете да бъдете идентифицирани персонално. Настоящата декларацията за защита на данните разяснява кои данни събираме и за какво ги използваме. Тя също така разяснява как и за каква цел се случва това.

Ние посочваме, че предаването на данни в Интернет (напр. при комуникация по имейл) може да възникнат пропуски в сигурността. Безупречната защита на данните от достъп на трети лица не е възможна.

Указание за отговорния орган

Отговорният орган за обработката на данните на този уебсайт е:

Айлин Плякова

Телефон: +359 895 544 053
имейл адрес: info@esteworld.de

Отговорен орган е физическото или юридическо лице, което само или заедно с други взима решения за целите и средствата за обработка на личните данни (напр. имена, имейл адреси и други).

Оттегляне на Вашето съгласие за обработка на данните

Много процеси по обработка на данните са възможни само с Ваше изрично съгласие. Можете да оттеглите вече дадено съгласие по всяко време. За целта е достатъчно съобщения до нас в свободна форма по имейл. Правомерността на извършваната до оттеглянето обработка на данните остава незасегната от оттеглянето.

Право на възражение срещу събирането на данни в специални случаи, както и срещу директната реклама (чл. 21 от ОРЗД)

КОГАТО ОБРАБОТКАТА НА ДАННИ СЕ ИЗВЪРШВА ВЪЗ ОСНОВА НА ЧЛ. 6, АЛ. 1 Б. Д ИЛИ Е ОТ ОРЗД, ИМАТЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ПРАВО ПО ПРИЧИНИ, КОИТО СА РЕЗУЛТАТ ОТ ВАШАТА СПЕЦИАЛНА СИТУАЦИЯ, ДА ВНЕСЕТЕ ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ОБРАБОТКАТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ; ТОВА ВАЖИ И ЗА БАЗИРАЩ СЕ НА ТЕЗИ РАЗПОРЕДБИ ПРОФАЙЛИНГ. СЪОТВЕТНАТА ПРАВНА ОСНОВА, НА КОЯТО ПОЧИВА ДАДЕНА ОБРАБОТКА, МОЖЕТЕ ДА НАУЧИТЕ ОТ НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ. АКО ВНЕСЕТЕ ВЪЗРАЖЕНИЕ, НИЕ ВЕЧЕ НЯМА ДА ОБРАБОТВАМЕ СЪОТВЕТНИТЕ ВИ ЛИЧНИ ДАННИ, ОСВЕН АКО НЕ МОЖЕМ ДА ДОКАЖЕМ НАЛИЧИЕТО НА НАЛЕЖАЩИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАЩИТА ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКАТА, КОИТО ПРЕВИШАВАТ ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПРАВА И СВОБОДИ ИЛИ АКО ОБРАБОТКАТА НЕ СЛУЖИ ЗА ОВАЛИДЯВАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ ИЛИ ЗАЩИТА НА ПРАВНИ ПРЕТЕНЦИИ (ВЪЗРАЖЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 21, АЛ. 1 ОТ ОРЗД).

АКО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ, ЗА ДА СЕ ИЗВЪРШВА ДИРЕКТНА РЕКЛАМА, ТО ВИЕ ИМАТЕ ПРАВО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ВНЕСЕТЕ ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ОБРАБОТКАТА НА СЪОТВЕТНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПОДОБНА РЕКЛАМА; ТОВА ВАЖИ И ЗА ПРОФАЙЛИНГА, ДОКОЛКОТО Е СВЪРЗАН С ТАКАВА ДИРЕКТНА РЕКЛАМА. АКО ВЪЗРАЗИТЕ, ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЛЕД ТОВА НЯМА ПОВЕЧЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДИРЕКТНАТА РЕКЛАМА (ВЪЗРАЖЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 21, АЛ. 2 ОТ ОРЗД).

Право на оплакване пред компетентния надзорен орган

В случай на нарушения на ОРЗД засегнатото лице има право на оплакване пред надзорен орган, по-специално в държавата-членка на своя обичаен престой, своето работно място или мястото на предполагаемото нарушение. Правото на оплакване съществува без да е в ущърб на другите административно-правни или съдебни правни средства за защита.

Право на преносимост на данните

Имате право да пожелаете предаване към себе си или към трето лице на данните, които ние обработваме автоматизирано на база на Вашето съгласие или в изпълнение на договор, в достъпен, четим от машина формат. Ако искате директното предаване на данните на друго отговорно лице, това става само доколкото е технически осъществимо.

SSL, респ. TLS кодиране

Тази страница използва от съображения за сигурност и за защита на предаването на конфиденциални съдържания, като напр. поръчки или запитвания, които изпращате към нас като собственик на страницата, SSL, респ. TLS кодиране. Кодираната връзка можете да разпознаете по това, че адресният ред на браузъра се променя от „http://“ на „https://“ и в него има символ с катинар.

Ако SSL-, респ. TLS кодирането е активирано, данните, които ни предавате, не могат да бъдат прочетени от трети лица.

Информация, изтриване и коригиране

Имате право по всяко време в рамките на валидните законови разпоредби да получавате безплатна информация за Вашите съхранени лични данни, произхода им и получателя, както и за целта на обработката на данните, при нужда и право на коригиране или изтриване на тези данни. Относно това и относно допълнителни въпроси по темата за личните данни можете по всяко време да се обърнете към нас на посочения в импресума адрес.

Право на ограничаване на обработката

Имате право да поискате ограничаване на обработката на Вашите лични данни. За целта по всяко време можете да се обърнете към нас на посочения в импресума адрес. Правото на ограничаване на обработката е налице в следните случаи:

  • Ако оспорвате правилността на Вашите съхранявани от нас лични данни, ние по правило се нуждаем от време, за да проверим това. За времетраенето на проверката имате право да поискате ограничаване на обработката на Вашите лични данни.
  • Ако обработката на Вашите лични данни се е извършила/се извършва неправомерно, можете вместо изтриването да поискате ограничаване на обработката на данните.
  • Когато вече не са ни нужни Вашите лични данни, но Вие се нуждаете от тях за упражняването, защитата или предявяването на правни претенции, имате право вместо изтриването да поискате ограничаването на обработката на Вашите лични данни.
  • Ако сте подали възражение съгласно чл. 21, ал. 1 от ОРЗД, трябва да се извърши претегляне между Вашите и нашите интереси. Ако все още не е ясно, чии интереси имат по-голяма тежест, Вие имате правото да поискате ограничаване на обработката на Вашите лични данни.

Ако сте ограничили обработката на Вашите лични данни, тези данни – с изключение на запаметяването им – ще могат да се обработват само с Вашето съгласие или за предявяване, упражняване или защита на правни претенции или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице или от съображения, представляващи важен публичен интерес на Европейския съюз или на държава-членка.

Възражение срещу рекламни имейли

С настоящото се възразява срещу използването на данните за контакт, посочени в рамките на задължението за публикуване на изходни данни, за изпращане на неизрично поискана реклама и информационни материали. Собствениците на страниците запазват правото си на изрични правни стъпки в случай на непоискано изпращане на рекламна информация, напр. чрез спам имейли.

4. Събиране на данни на този уебсайт

Бисквитки

Интернет страниците използват отчасти т.нар. бисквитки. Бисквитките не нанасят щети по Вашия компютър и не съдържат вируси. Бисквитките служат за това, нашето предложение да става все по-ориентирано към потребителя, ефективно и сигурно. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър и които се запаметяват от Вашия браузър.

Повечето от използваните от нас бисквитки са т.нар. „сесийни бисквитки“. Те се изтриват автоматично след края на Вашето посещение. Други бисквитки остават върху Вашето крайно устройство докато не ги изтриете. Тези бисквитки ни позволяват да разпознаем отново Вашия браузър при следващото посещение.

Можете да настроите Вашия браузър така, че да бъдете информирани за поставянето на бисквитки и да разрешавате бисквитки само в отделни случаи, да изключвате приемането на бисквитки за определени случаи или по принцип и да активирате автоматичното изтриване на бисквитките при затваряне на браузъра. При деактивиране на бисквитки функционалността на този уебсайт може да е ограничена.

Бисквитките, които са нужни за извършването на процеса на електронна комуникация или за осигуряване на определени, желани от Вас функции (напр. функцията на кошницата за пазаруване), се запаметяват въз основа на чл. 6, ал. 1 б. е от ОРЗД. Собственикът на уебсайта има оправдан интерес от запаметяване на бисквитки за технически безупречно и оптимизирано предоставяне на своите услуги. Ако е поискано съответното разрешение (напр. разрешение за запаметяване на бисквитки), обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6 пар. 1 б. а от ОРЗД, а разрешението по всяко време може да се оттегли.

Доколкото други бисквитки (напр. бисквитки за анализ на Вашето поведение при сърфиране) се запаметяват, те се разглеждат отделно в нашата декларация за защита на данните.

Регистърни файлове на сървъра

Доставчикът на страниците събира и запаметява автоматично информация в т.нар. регистърни файлове на сървъра, които Вашият браузър автоматично предава към нас. Това са:

  • тип на браузъра и версия на браузъра
  • използвана операционна система
  • референтен URL
  • име на хоста на влизащия компютър
  • час на запитването към сървъра
  • IP адрес

Събиране на тези данни с други източници на данни не се извършва.

Събирането на тези данни става въз основа на чл. 6 пар. 1 б. е от ОРЗД. Собственикът на уебсайта има оправдан интерес към технически безупречното представяне и оптимизиране на своя уебсайт – за целта трябва да се събират регистърните файлове на сървъра.

Формуляр за контакт

Ако ни изпращате запитвания през формуляра за контакт, Вашите данни от формуляра за контакт заедно с посочените там данни за контакт ще се съхраняват при нас за целите на обработката на запитването и в случай на последващи въпроси. Тези данни ние няма да предаваме на други лица без Вашето съгласие.

Обработката на тези данни става въз основа на чл. 6, ал. 1 б. б от ОРЗД, доколкото Вашето запитване е свързано с изпълнението на договор или е необходимо за извършването на преддоговорни мерки. Във всички останали случаи обработката се основава на наш оправдан интерес от ефективната обработка на насочените към нас запитвания (чл. 6, ал. 1 б. е от ОРЗД) или на Вашето съгласие (чл. 6, ал. 1 б. а от ОРЗД), доколкото то е било поискано.

Въведените от Вас в контактния формуляр данни остават при нас докато Вие не ни подканите към изтриване, не оттеглите съгласието си за съхраняване или целта за съхранение на данните не отпадне (напр. след приключила обработка на Вашето запитване). Задължителните законови разпоредби – по-специално сроковете за съхранение – остават незасегнати.

Запитване по имейл, телефон или телефакс

Ако се свързвате с нас по имейл, телефон или телефакс, Вашето запитване ще се съхрани и обработи при нас заедно с всички произтичащи от това лични данни (име, запитване) за целите на обработката на Вашето искане. Тези данни ние няма да предаваме на други лица без Вашето съгласие.

Обработката на тези данни става въз основа на чл. 6, ал. 1 б. б от ОРЗД, доколкото Вашето запитване е свързано с изпълнението на договор или е необходимо за извършването на преддоговорни мерки. Във всички останали случаи обработката се основава на Вашето съгласие (чл. 6, ал. 1 б. а от ОРЗД) и/или на наш оправдан интерес (чл. 6, ал. 1 б. е от ОРЗД), тъй като ние имаме оправдан интерес от ефективната обработка на насочените към нас запитвания.

Изпраните от Вас към нас чрез контактния формуляр данни остават при нас докато Вие не ни подканите към изтриване, не оттеглите съгласието си за съхраняване или целта за съхранение на данните не отпадне (напр. след приключила обработка на Вашето запитване). Задължителните законови разпоредби – по-специално законово установените срокове за съхранение – остават незасегнати.

Обработка на данни (клиентски и договорни данни)

Ние събираме, обработваме и използваме лични данни само доколкото те са необходими за обосноваването, оформянето на съдържанието или промяната на правното отношение (отчетни данни). Това става въз основа на чл. 6, ал. 1 б. б от ОРЗД, който разрешава обработката на данни за изпълняването на договор или преддоговорни мерки. Лични данни за използването на този уебсайт (данни за използването) ние събираме, обработваме и използваме само доколкото това е необходимо, за да позволим или фактурираме на потребителя употребата на услугата.

Събраните клиентски данни след приключване на поръчката или прекратяване на търговското отношение се изтриват. Законово установените срокове на съхранение остават незасегнати.

5. Социални медии

Instagram Plugin

На този уебсайт са свързани функциите на услугата Instagram. Тези функции се предлагат интегрирано от Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, САЩ.

Ако сте се вписали във Вашия акаунт в Instagram, можете чрез натискане на Instagram бутона да свържете съдържанията на този уебсайт с Вашия профил в Instagram. Така Instagram може да зададе посещението на този уебсайт към Вашия потребителски профил. Ние посочваме, че ние като доставчик на страниците нямаме информация за съдържанието на предаваните данни, както и за използването им от Instagram.

Използването на Instagram Plugin става въз основа на чл. 6 пар. 1 б. е от ОРЗД. Операторът на уебсайта има оправдан интерес от възможно най-всеобхватна видимост в социалните медии.

Допълнителна информация за това ще откриете в декларацията за защита на данните на Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. Инструменти за анализ и реклама

Google Analytics

Този уебсайт използва функциите на услугата за уеб анализ Google Analytics. Доставчик е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ейре.

Google Analytics използва т.нар. „бисквитки“. Това са текстови файлове, които се запаметяват на Вашия компютър и позволяват анализ на използването на уебсайта от Ваша страна. Генерираната от бисквитките информация за Вашето използване на нашия уебсайт по правило се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

Запаметяването на бисквитките на Google-Analytics и използването на този инструмент за анализ става въз основа на чл. 6 пар. 1 б. е от ОРЗД. Операторът на уебсайта има оправдан интерес от анализа на поведението на потребителите, за да оптимизира както своето уеб предложение, така и своята реклама. Ако е поискано съответното разрешение (напр. разрешение за запаметяване на бисквитки), обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6 пар. 1 б. а от ОРЗД, а разрешението по всяко време може да се оттегли.

IP анонимизиране

Ние сме активирали функцията IP анонимизиране на този уебсайт. Така Вашият IP адрес се съкращава от Google в държавите-членки на Европейския съюз или в другите държави, които са сключили споразумението за Европейското икономическо пространство, преди адресът да се предаде в САЩ. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се предава към сървър на Google в САЩ и там се съкращава. По поръчка на оператора на този уебсайт Google използва тази информация, за да оцени използването от Ваша страна на уебсайта, за съставяне на доклади за уебсайт активността и за предоставяне на допълнителни, свързани с използването на уебсайта и Интернет използването услуги на оператора на уебсайта. Предаденият в рамките на Google Analytics от Вашия браузър IP адрес не се събира с други данни от Google.

Плъгин на браузъра

Можете да предотвратите запаметяването на бисквитки от съответната настройка на софтуера на Вашия браузър; ние обаче посочваме, че в този случай е възможно не всички функции на този уебсайт да бъдат налични за Вас в пълен обхват. Можете освен това да предотвратите събирането на генерираните от бисквитката и свързаните с Вашето използване на уебсайта данни (вкл. на Вашия IP адрес) и предаването им към Google, както и обработката на тези данни от Google, като свалите наличния плъгин на браузъра от следния линк и го инсталирате: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Възражение срещу събиране на данни

Можете да предотвратите събирането на Вашите данни от Google Analytics като щракнете върху следния линк. Поставя се Opt-Out бисквитка, която предотвратява събирането на Вашите данни при бъдещи посещения на този уебсайт: Деактивиране на Google Analytics..

Повече информация за боравенето с потребителските данни при Google Analytics ще откриете в декларацията за защита на данните на Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Обработка на поръчката

С Google сме сключили договор за обработка на поръчката и прилагаме най-строгите предписания на немските власти за защита на данните при използването на Google Analytics в пълен обхват.

Времетраене на съхраняването

Запаметените при Google данни на потребителско ниво и ниво събития, които са свързани с бисквитки, разпознаване на потребители (напр. потребителско ИД) или рекламни ИД (напр. бисквитки за двойно щракване, рекламно ИД Android), се анонимизират, респ. изтриват след 14 месеца. Данни за това можете да откриете на следния линк: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Facebook пиксел

Този уебсайт използва за конверсивно измерване потребителската акция пиксел на Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, САЩ („Facebook“).

Така може да се проследи поведението на посетителите на страницата, след което то може да се предаде с щракане върху реклама във Facebook на уебсайта на предлагащия. Taка може да се оцени ефективността на рекламите във Facebook за статистически цели и изследване на пазара и да се оптимизират бъдещите рекламни кампании.

Събраните данни са анонимни за нас като оператори на този уебсайт, ние не можем да правим заключения за самоличността на потребителите. Данните обаче се запаметяват от Facebook и се обработват, така че да е възможно свързване със съответния потребителски профил и Facebook да може да използва данните за собствени рекламни цели съгласно насоката за използване на данни на Facebook. Така Facebook може да позволи включването на реклами на страниците на Facebook както и извън Facebook. Taзи употреба на данните не може да се повлияе от нас като оператори на сайта.

Използването на пиксел на Facebook става въз основа на чл. 6 пар. 1 б. е от ОРЗД. Операторът на уебсайта има оправдан интерес от ефективни рекламни мерки при включване на социалните медии. Ако е поискано съответното разрешение (напр. разрешение за запаметяване на бисквитки), обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6 пар. 1 б. а от ОРЗД, а разрешението по всяко време може да се оттегли.

В насоките за защита на данните на Facebook ще откриете допълнителни указания за защита на Вашата частна сфера: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Освен това можете да деактивирате функцията за ремаркетинг „Custom Audiences“ в област Настройки за реклами на адрес https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. За целта трябва да сте вписани във Facebook.

Ако нямате Facebook профил, можете да деактивирате базираната на ползването реклама от Facebook на уебсайта на European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Плъгини и инструменти

YouTube с разширена защита на данните

Този уебсайт свързва видеоклипове от YouTube. Собственик на страниците е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ейре.

Ние използваме YouTube в разширен режим за защита на данните. Този режим според YouTube води до това, че YouTube не съхранява информация за посетителите на тази уеб страница преди те да са видяли видеото. Предаването на данните към партньора на YouTube се обаче не се изключва задължително от разширения режим за защита на данните. Така YouTube – независимо от това, дали гледате видеото – създава свързване с Google DoubleClick мрежата.

Когато стартирате YouTube видео на този уебсайт, се установява свързване към сървърите на YouTube. При това на сървъра на YouTube се съобщава кои от нашите страници сте посетили. Ако сте се вписали във Вашия YouTube профил, Вие позволявате на YouTube директно да задава поведението Ви при сърфиране към Вашия личен профил. Можете да предотвратите това като се отпишете от Вашия YouTube профил.

Освен това YouTube след стартиране на видеоклип може да запамети различни бисквитки на Вашето крайно устройство. С помощта на тези бисквитки YouTube може да получава информация за посетителите на този уебсайт. Тази информация наред с другото се използва за събиране на видео статистика, подобряване на усещанията на потребителя и избягването на опитите за измама. Бисквитките остават върху Вашето крайно устройство докато не ги изтриете.

Понякога след стартиране на YouTube видео могат да се стартират и други процеси по обработка на данни, върху които ние нямаме влияние.

Използването на YouTube става в интерес на съответното представяне на нашите онлайн предложения. Това представлява оправдан интерес по смисъла на чл. 6 пар. 1 б. е от ОРЗД. Ако е поискано съответното разрешение (напр. разрешение за запаметяване на бисквитки), обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6 пар. 1 б. а от ОРЗД, а разрешението по всяко време може да се оттегли.

Допълнителна информация за защитата на данни при YouTube ще откриете в неговата декларация за защита на данните на адрес: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts

Тази страница използва за универсално представяне на видовете шрифт така наречените Web Fonts, които са осигурени от Google. При извикване на страница Вашият браузър зарежда необходимите Web Fonts в кеша на браузъра, за да се показват правилно текстовете и видовете шрифт.

За тази цел използваният от Вас браузър трябва да осъществи свързване със сървърите на Google. Така Google получава информация за това, че този уебсайт е бил отворен през Вашия IP адрес. Използването на Google Web Fonts става в интерес на единно и съответстващо представяне на нашите онлайн предложения. Това представлява оправдан интерес по смисъла на чл. 6 пар. 1 б. е от ОРЗД.

Ако Вашият браузър не поддържа Web Fonts, ще се използва стандартен шрифт на Вашия компютър.

Допълнителна информация за Google Web Fonts ще откриете на https://developers.google.com/fonts/faq и в декларацията за защита на данните на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Меню